Retroreflektujuće trake za konturno obeležavanje vozila - kamiona

Reflektujuće trake za kamione

Retroreflektujuće trake za kamione i cisterne

Obeležavanje kamiona reflektujućim trakama

Retroreflektujuće trake  za konturno obeležavanje vozila (kamiona) su specijalno dizajnirane trake prema zahtevima iz evropske regulative ECE 104  u cilju poboljšanja uočljivosti vozila u noćnim uslovima i povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

OBAVEZA OBELEŽAVANJA VOZILA

Obaveza obeležavanja kontura vozila reflektujućim trakama, za duga, teška i spora vozila utvrđena je Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, član 66.

Obaveza obeležavanja kontura vozila reflektujućim trakama odnosi se na vozila preko 2,1 m širine i 6,0 m dužine u sledećim kategorijama :

N2 - srednje teretno vozilo, jeste vozilo vrste N koje ima najveću dozvoljenu masu koja prelazi 3,5 t ali koja ne prelazi 12 t.

N3 - teško teretno vozilo, jeste vozilo vrste N koje ima najveću dozvoljenu masu koja prelazi 12 t.

O3 - srednje priključno vozilo, jeste priključno vozilo čije statičko vertikalno opterećenje preneto na horizontalnu podlogu preko svojih osovina, kada je povezano na vučno vozilo i opterećeno do deklarisane nosivosti, prelazi 3,5 t ali ne prelazi 10 t.

O4 - veliko priključno vozilo, jeste priključno vozilo čije statičko vertikalno opterećenje preneto na horizontalnu podlogu preko svojih osovina, kada je povezano na vučno vozilo i opterećeno do deklarisane nosivosti, prelazi 10 t.

REFLEKTUJUĆE TRAKE - TIPOVI REFLEKTUJUĆIH TRAKA

Konturne oznake se postavljaju u vidu traka reflektujućeg materijala bele, crvene ili žute boje najmanje širine 50 mm. Postoje dva tipa retroreflektujućih traka:

3M DIAMOND GRADE™ reflektujuća traka za krutu podlogu
series 983

Reflektujuća traka je otporna na različite atmosferske uslove i u skladu je sa evropskom regulativom ECE 104 (klimatska, fotometrijska i kolorimetrijska stabilnost, otpornost na koroziju, benzin, grejanje, čišćenje i vodeni pritisak).

Visoke perfomanse reflektujuće trake u svim uslovima, visoka vidljivost trake čak i u najnepovoljnijim klimatskim uslovima u toku noći i zore.Reflektujuće trake se jednostavno ugrađuju. Retrorefleksija traka je nezavisna od orjentacije (horizontalno/vertikalno).

 

Retroreflektujuće trake za kamione i cisterne

3M DIAMOND GRADE™ series 983
TRAKA CRVENE BOJE Dim.rolne: 50mx50mm

3M DIAMOND GRADE™ series 983
TRAKA ŽUTE BOJE Dim.rolne: 50mx50mm

3M DIAMOND GRADE™ series 983
TRAKA BELE BOJE Dim.rolne: 50mx50mm

3M DIAMOND GRADE™ traka za krivolinijsko obeležavanje i meku podlogu-cerade
series 997

Reflektujuća traka za kamione je otporna na različite atmosferske uslove i u skladu je sa evropskom regulativom ECE 104 (klimatska, fotometrijska i kolorimetrijska stabilnost, otpornost na koroziju, benzin, grejanje, čišćenje i vodeni pritisak).

Visoke perfomanse traka u svim uslovima, visoka vidljivost traka čak i u najnepovoljnijim klimatskim uslovima u toku noći i zore. Trake se jednostavno ugrađuju.

Reflektujuća traka se sastoji iz segmenata, koji su slični sa prethodnom serijom traka. Posebna segmentacija omogućava lako otvaranje i zatvaranje cerade bez pucanja ili lomljenja segmenata trake. Održavanje reflektujućih traka je jednostavno, svaki segment trake se može zameniti.

Retroreflektujuće trake za kamione i cisterne

3M DIAMOND GRADE™ series 997
TRAKA CRVENE BOJE Dim.rolne: 50mx50mm

3M DIAMOND GRADE™ series 997
TRAKA ŽUTE BOJE Dim.rolne: 50mx50mm

3M DIAMOND GRADE™ series 997
TRAKA BELE BOJE Dim.rolne: 50mx50mm

HOMOLOGACIJA REFLEKTUJUĆE TRAKE

Obaveza homologacije retro reflektujućih traka za konturno obeležavanje vozila utvrđena je evropskom regulativom ECE 104.

3M DIAMOND GRADE™ retro reflektujuće trake za konturno obeležavanje vozila iz naše ponude imaju homologaciju odobrenu evropskom regulativom ECE 104.

Homologacija 3M DIAMOND GRADE™ retro reflektujućih traka za konturno obeležavanje vozila potvrđena je na samoj reflektujućoj traci vodenim žigom sa oznakama E, C i brojem homologacije za svaki tip trake.

Oznake atesta retroreflektujućih traka

Atest retro reflektujuća trakaAtest retro reflektujuća trakaOznaka C je dokaz da je reflektujuća traka atestirana i da obezbeđuje retrorefleksiju od 300 – 450 cd/lx.m2.

Oznaka E je dokaz da je reflektujuća traka atestirana od strane evropskog nezavisnog i ovlašćenog centra i da ispunjava sve zahteve prema evropskoj regulativi ECE 104.

Oznaka 104R-00821 je broj homologacije proizvođača 3M.

 

 

NAČINI KONTURNOG OBELEŽAVANJA VOZILA REFLEKTUJUĆOM TRAKOM

Postoje dva načina obeležavanja reflektujućim trakama: linijsko i konturno obeležavanje kamiona.

Linijsko obeležavanje retroreflektujucim trakamaLinijsko obeležavanje kamiona

Konturno obelezavanje kamiona retroreflektujucom trakomKonturno obeležavanje kamiona*

* Konturno obeležavanje kamiona je obavezno u slučaju kada se na vozilu nalazi reklama koja je retroreflektujuća.

Galerija slika