Vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija

Saobraćajna signalizacija: vertikalna i horizontalna

Saobraćajna signalizacija u službi bezbednosti saobraćaja

Saobraćajna signalizacija se deli na vertikalnu saobračajnu signalizaciju i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju. Bilo da se radi o vertikalnoj ili horizontalnoj saobračajnoj signalizaciji, njena namena je regulisanje ili usmeravanje saobraćaja, obeležavanje vozila ili obezbeđivanje mesta izvođenja radova na kolovozu.

Verikalna saobraćajna signalizacija

Vertikalna signalizacija ima osnovnu ulogu da korisnicima prenosi neophodne informacije o dozvoljenim brzinama, uslovima prioriteta i režimu kretanja na pojedinim segmentima saobraćajne mreže. Takođe omogućava da se kretanje usmerava prema unapred definisanom režimu.

Podela vertikalne signalizacije prema značenju predstavlja osnovnu podelu znakova: znakovi opasnosti, znakovi izričitih naredbi , znakovi obaveštenja i dopunske table.

Podela vertikalne signalizacije prema načinu izrade vezana je za karakteristike materijala od kojih su znakovi izrađeni i mogu biti osvetljeni saobraćajni znakovi sa unutrašnjim ili spoljašnjim svetlosnim izvorom i reflektujući saobraćajni znakovi izrađeni od reflektujućih folija – traka.

Reflektujući saobraćajni znakovi najčešće se koriste kako zbog izuzetne uočljivosti i vidljivosti kao i efekata koje postižu na putu i lakog i jednostavnog postavljanja, tako i zbog jednostavne tehnologije proizvodnje.

Saobracajni znaci

Kod ovih znakova lice znaka izrađuje se od retroreflektujućih folija - traka čija svetloodbojnost dostiže takav nivo da se približava čak i osvetljenim znakovima.

U našoj ponudi vertikalne saobraćajne signalizacije:

  • Retroreflektujuće folije za saobračajne znake,
  • Retroreflektujuće trake za obeležavanje radilišnih vozila,
  • Retroreflektujuće folije za registarske tablice,
  • Hot stamping folije - trake za registarske tablice,
  • Oprema za registarske tablice

Horizontalna saobraćajna signalizacija

Horizontalna signalizacija predstavlja skup posebno oblikovanih geometrijskih elemenata linija, figura, polja i natpisa koji formiraju oznake na saobraćajnim površinama.

Horizontalna signalizacija postoji i na drugim površinama: parkinzima, trotoarima, komunikacijama unutar garaža, aerodromskim pistama itd.

Osnovna podela horizontalne signalizacije potiče od namene oznaka. Ova podela uslovljena je položajem oznaka u odnosu na simetralu kolovoza puta ili ulice: uzdužne oznake(razdelne linije, ivične linije, linije vodilje i sl), poprečne oznake, linije zaustavljanja (ova oznaka se često naziva i "stop" linija), pešački prelazi, prelazi biciklističkih staza, kosnici,graničnici, itd. i ostale oznake, strelice, natpisi, polja i linije za usmeravanje, oznake za parkiranje itd.

Prema trajnosti oznaka, horizontalna signalizacija može da bude: privremena (kratkotrajna) i stalna (dugotrajna).

Postoje različiti materijali za izvođenje oznaka na kolovozu:

  • Boje za markiranje kolovoza na alkidnoj i akrilnoj bazi namenjene su za horizontalnu signalizaciju svih vrsta saobraćajnica, puteva, ulica, parkinga, sportskih objekata i drugih površina.
  • Hladna plastika - dvokomponentni materijal koji se koristi za trajno obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije.
  • Retroreflektujuće trake za markiranje kolovoza se koriste za trajno i privremeno obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije.