Retroreflektujuće trake za obeležavanje radilišnih vozila

Obeležavanje radilišnih vozila retroreflektujućim trakama

Vertikalna saobraćajna signalizacija za obeležavanje radilišnih vozila

Retroreflektujuće folije(trake) - crveno/bele oznake za vertikalno obeležavanje komunalnih vozila i građevinskih mašina sastoje se od modula sa kosim naizmeničnim poljima bele i crvene boje, širine 100mm, postavljene pod uglom od 45⁰.

Modul površine oznake je kvadrat stranice 141mm, koji je dijagonalno podeljen na trouglaste površine crvene i bele boje.

Vrednost retrorefleksije i kolometrijskih koordinata definisane su u standardu SRPS EN 12899-1 u cilju bolje uočljivosti vozila u noćnim uslovima i povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.