Delineatori kolovoza sa reflektujućim trakama

Delineatori kolovoza za bolju preglednost puteva

Gumeni delineator

Gumeni delineatori za kolovoz proizvode se od profilisane vulkanizovane gume, crne boje, sa visokom elastičnošću, otpornošću na oštećenja i udare točkova vozila.

Da bi se obezbedila bolja preglednost u toku noći, na gumene delineatore za kolovoz integrisani su retroreflektujući elementi (retroreflektujuće trake žute boje).

Na gornjoj strani osnovnog i završnog segmenta je antiklizna površina koja obezbeđuje odgovarajuću otpornost na klizanje. Donja strana osnovnog i završnog segmenta svojim oblikom obezbeđuje protok vode.

Gumeni delineator za kolovoz ima na sredini otvor za montažu reflektujućeg stubića na kome su, da bi se obezbedila bolja preglednost u toku noći, integrisane retroreflektujuće trake žute boje tipa 2.

Gumeni delineatori za kolovoz odlikuju se visokom otpornošću na oštećenja i postojanošću na ozon, UV zračenje, so, benzin i motorna ulja.

Profilisana vulkanizovana guma visokog kvaliteta od koje su izrađeni delineatori omogućava temperaturni opseg eksploatacije od -40°C do +80°C.

Galerija slika