Saobraćajna oprema

Saobraćajna oprema u službi bezbednosti saobraćaja

Oprema za usmeravanje i regulisanje saobraćaja

Saobraćajna oprema predstavlja skup tehničkih sredstava, uređaja i građevinskih objekata koji obezbeđuje racionalno i bezbedno korišćenje puta adekvatno njegovom funkcionalnom karakteru.

Saobraćajna oprema ima sledeće uloge:

  1. Štiti korisnike puta od potencijalnih opasnosti (izletanja sa puta)
  2. Sprečava zloupotrebe u korišćenju saobraćajnih površina
  3. Pomaže uočavanju saobraćajne signalizacije
  4. Služi za uspostavljanje željenog režima saobraćaja koji se sprovodi pomoću signalizacije (uređaji za upravljanje saobraćajem)
  5. Uspostavljanje i održavanje optimalnih odnosno pogodnih uslova za vožnju

Oprema za osiguranje saobraćaja mora biti postavljena tako da učesnike u saobraćaju optimalno osigurava od opasnosti kojima mogu biti izloženi u toku vožnje.