Retroreflektujuće trake za markiranje kolovoza

Retroreflektujuće trake za markiranje kolovoza

Reflektujuće trake za kolovoz se koriste za trajno obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije.

Reflektujuće trake za kolovoz izrađene su u skladu sa međunarodnim standardima EN1436, odnosno SRPS EN1436.

U ponudi su reflektujuće trake za kolovoz trajni i privremeni režim saobraćaja u zonama radova na putu.

Reflektujuće trake za kolovoz imaju visok nivo otpornosti na habanje, minimalno 4.000.000 prelazaka točkom kao i visok nivo otpornosti na proklizavanje.

Reflektujuće trake za kolovoz imaju visok nivo retrorefleksije kako suvih tako i oznaka u vlažnim uslovima intenzivnih atmosferskih padavina.

Galerija slika