Horizontalne barijere

Horizontalne barijere

Horizontalna barijera postavlja se na sopstveni nosač sa naizmeničnim kvadratnim poljima bele i crvene boje i može da bude jednostruka i dvostruka.