Vertikalne barijere

Vertikalne barijere

Vertikalne barijere sa/bez treptača

Vertikalna barijera se postavlja na sopstveni nosač, vertikalno u odnosu na kolovoz, sa naizmeničnim poljima bele i crvene boje pod uglom od 45° u odnosu na površinu kolovoza i može da bude jednostrana ili dvostrana, sa ili bez treptača.

Galerija slika