Prinudni usporivači brzine

Prinudni usporivači brzine

Prinudni usporivači brzine - ležeći policajac

Prinudni usporivač brzine izrađuje se u tri dimenzije, visine 3cm, 5cm i 7cm. Može se postavljati u ulicama gde je brzina ograničena na 50km/h, 40km/h i 30km/h ili manja, stambenim delovima, na javnim i privatnim parkiralištima. Mogu se postavljati u nizu i moraju biti obeleženi vertikalnom signalizacijom.

Gumeni usporivači brzine moraju da formiraju naizmenične žute i crne trake paralelne sa smerom kretanja i moraju biti vidljivi i noću i danju. Prinudni usporivač brzine proizveden je od vulkanizirane profilisane gume, sa visokom elastičnošću, otpornošću na oštećenja i udare točkova vozila.

Da bi se obezbedila bolja preglednost u toku noći, na prinudni usporivač brzine integrisani su retroreflektujući elementi (retroreflektujuće trake žute boje). Na gornjoj strani osnovnog i završnog segmenta usporivača brzine je antiklizna površina koja obezbeđuje odgovarajuću otpornost na klizanje. Donja strana osnovnog i završnog segmenta svojim oblikom obezbeđuje protok vode. Vezivanje osnovnog segmenta na podlogu se vrši sa 6 ankera.

Završni segment, zahvaljujući nagibu (bočni deo) postavlja se sa strane osnovnog segmenta pazeći na spojeve da bi se eliminisala razlika u visini u odnosu na osnovni segment. Vezivanje na podlogu se vrši sa 5 ankera.

Galerija slika