Retroreflektujuće folije -trake za saobraćajne znake

Retroreflektujuće folije za saobraćajne znake klasa I, II, III

Vertikalna saobraćajna signalizacija

Retroreflektujuce folije trake za saobracajne znake3M retroreflektujuće folije izrađene su saglasno standardu SRPS EN 12899-1, imaju odgovarajuća trajna obeležja koja pokazuju i garantuju njihov kvalitet (tip odnosno klasu). Obeležja su u unutrašnjim slojevima folije i ostaju vidljiva tokom celog životnog veka.

Uz 3M retroreflektujuće folije mora se koristiti transparentna boja za sitoštampu istog proizvođača koja je kompatibilna sa retroreflektujućim folijama prema tipu, odnosno klasi.

Galerija slika