Putarski čunj

Putarski čunjevi

Putarski čunj je kupa sa naizmeničnim poljima crvene i bele retroreflektujuće boje. Koristi se u zoni radova u cilju obezbeđenja saobraćaja i usmeravanja tokova vozila.